Christian Sandsdalenprisen

Foreningen Retten til en verdig død etablerte i 2012, Christian Sandsdalenprisen, som kan utdeles til personer som gjennom bøker, media eller på annen måte har gitt et bidrag i arbeidet for lovbestemt rett til en selvbestemt verdig død i Norge. Prisen er inspirert av «Koestlerprisen» i Tyskland.

Prisen har fått sitt navn etter den avdøde legen Christian Sandsdalen, som sommeren 1996 ga aktiv dødshjelp til den sterkt MS-syke Bodil Bjerkmann etter hennes eget innstendige ønske. Sandsdalen meldte seg for Riksadvokaten og ble senere tiltalt. Gjennom sin handling og gjennom rettssaken, ga han et ansikt til debatten om aktiv dødshjelp i Norge, og saken ble for alvor satt på dagsorden.

Retten mente den gangen at det kunne være på tide at Stortinget på nytt vurderte grensene mellom det tillatte og det straffbare på dette området.
Vi venter fortsatt på Stortingets behandling av denne anmodningen fra retten.

Del siden på: