Christian Sandsdalen- prisen 2012

Den første mottager av Christian Sandsdalenprisen var journalist Tine Flinder Nyquist, forfatter av boka «Det siste ønske».

Boken omhandler i hovedsak den drapsdømte legen Christian Sandsdalens sak, men Det siste ønske» forteller også sykepleieren Livs historie: «Som sykepleier ved flere norske sykehus har jeg avsluttet fem liv.» Slik begynner Livs rystende historie. Nyquist har møtt leger pleiere og legfolk som har hjulpet mennesker til å dø.

Det fortelles at sykepleieren er medlem av foreningen Mitt livstestament, og hun sier hun har lovnad fra gode legevenner om hjelp til å dø hvis hun selv rammes av en grusom sykdom seint i livet.

«Jeg har selvfølgelig lovet å hjelpe dem hvis de kommer i en lignende situasjon. Det er dermed ganske sannsynlig at jeg i fremtiden vil ta liv igjen,» forteller hun.

«Når jeg har stått i slike situasjoner, har jeg tenkt: «Hva er best for pasienten, og hva ville jeg ha ønsket?» Det jeg har reagert mest på er legenes totale fravær. De er gjerne med på å ta en avgjørelse om at en pasient skal dø, men så forsvinner de. Ingen leger tør stå frem, unntatt Christian Sandsdalen, han har jeg stor sympati for.»

Prisen ble delt ut på Rådsmøtet den 2. november 2012.

Del saken på: