Christian Sandsdalenprisen 2022

Christian Sandsdalenprisen 2022 gikk til hele ni verdige mottakere.

Legene Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig, Edvin Schei, Gro Nylander, Carl Tollef Solberg, Martin Ryssdal, Filip Stojanovic, Wasim Zahid og Synne Bernhard mottok prisen for deres tydelige stemme i debattinnlegget «Legeforeningen bør representere medlemmenes syn på dødshjelp». Legene argumenterer for at Den Norske Legeforeningen bør tilpasse seg meningene i befolkningen, slik som legeforeninger i andre land (deriblant Tyskland og Canada) har gjort. Videre har Verdens legeforening (WMA) også lagt seg på en mindre dømmende linje når det gjelder leger som praktiserer dødshjelp. Når 3/4 av den norske befolkningen støtter aktiv dødshjelp i ulike former, bør legeforeningen i det minste innta en mer nøytral holdning.

I Norge har det ikke vært mange leger som har deltatt i debatten om aktiv dødshjelp fra tilhenger-siden. Men en meningsmåling fra 2016 viste at 31% av norske leger enten er litt eller svært enig i at aktiv dødshjelp burde være tillatt ved dødelig sykdom i tilfeller med kort forventet levetid. Derfor er denne artikkelen så viktig, ettersom den muliggjør og åpner opp for at også leger trygt kan inneha positive holdninger til aktiv dødshjelp. Mange har vært, og er nok fortsatt redd, for negative represalier, og derfor er det så viktig at noen tør å stå frem og sette saken på den offentlige agendaen. Dersom vi ikke kan snakke fritt vil det være ekstremt vanskelig å få til endring – dette gjelder i alle områder av samfunnet.

Foreningen er svært takknemlig til disse ni legene og håper de vil fortsette å delta i den offentlig debatten.

Artikklen kan leses i sin helhet her. 

Del saken på: