Om oss

Hvem er vi?

Foreningen Retten til en verdig død er en del av det internasjonale nettverket Fellowship of Right to Die Societies. Over hele verden arbeider små og store grupper for å skape verdige forhold for døende med uutholdelige lidelser ved å påskynde utviklingen av lindrende behandling – men også ved å kjempe for den enkelte pasients rett å bli hørt når ”nok er nok”.

I tillegg til å distribuere dokumentet Mitt Livstestament til foreningens medlemmer, arbeider vi for at norsk straffelov blir endret slik at leger kan utstede livsavsluttende medisiner til håpløst døende med store lidelser og antatt kort gjenværende levetid -i samsvar med den såkalte Oregon-modellen.

Foreningen er svært aktiv i debatten om aktiv dødshjelp, gjennnom å sette fokus på saken i media, delta i debatter og ved å drive med opplysningsarbeid.

Foreningen teller noe over 3.500 medlemmer, hvorav ca. halvparten er «livsvarige». Foreningsarbeidet gjøres av frivillige samt en organisasjonssekretær i halv stilling ved vårt kontor i Oslo. Kontoret er betjent mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00. Økonomien tillater kun publisering av ett årlig nyhetsbulletin, men alle medlemmer får vår årsmelding og inviteres til årsmøte, medlemsmøte og Verdighetskonferansen.

Det er viktig at vår forening blir styrket ved nyinnmeldinger. Meld deg inn – og bestill en brosjyre til din venn, kollega eller nabo!

Bakgrunn

Håpløst syke og døende pasienter har den svakeste av alle svake stemmer i den offentlige debatt, selv om enkeltskjebner med års mellomrom blir kjent gjennom dramatiske oppslag i media. Foreningen Retten til en verdig død ønsker å representere de mange tusen som føler angst og uro ved at de taper sin rett til å fatte avgjørelser om sin egen skjebne i livets siste fase.

I løpet av få år har forkjempere for retten til en verdig død oppnådd å influere lovgivningen i flere land, Livstestamentet har fått gyldig status og retten til selvbestemmelse er noen steder blitt utvidet til også å gjelde tidspunktet for opphøret av en uutholdelig dødsprosess. Stadig flere innser at den positive utvikling av medisinsk teknologi også har en bivirkning: formålsløse og krenkende forlengelser av uhelbredelige tilstander.

Vår forening drives på frivillig basis av engasjerte medmennesker som ønsker å påvirke våre politikere og helsearbeidere til å endre holdning i disse spørsmål – og at også disse slutter seg til det humane standpunkt som i Norge så vel som i hele Europa deles av flertallet av befolkningen. Hele 70 – 80% støtter selvbestemt livsavslutning for døende med uutholdelige lidelser.

Visjon

Vår visjon er at legevitenskap og sykepleie i positivt samspill med etikere og lovgivere kan skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse når dette er vårt høyeste ønske.

I vår tid er de færreste redde for selve døden, det ikke å eksistere, selv om de aller fleste klamrer seg til livet og finner glede i dagen og drømmer om enda bedre morgendager. Men det vi alle frykter er en livsavslutning i uutholdelig lidelse, under forhold vi kan oppleve som vedvarende nedverdigelse. Takket være et stadig bedre helsestell vil bare de færreste oppleve den siste tid på en slik måte.

Men vi kan ikke vite! Vi har alle sett eksempler som skremmer.

Del siden på:
Share on facebook
Share on twitter