Om oss

Hvem er vi?

Foreningen Retten til en verdig død er en del av det internasjonale nettverket Fellowship of Right to Die Societies. Over hele verden arbeider små og store grupper for å skape verdige forhold for døende med uutholdelige lidelser ved å påskynde utviklingen av lindrende behandling – men også ved å kjempe for den enkelte pasients rett å bli hørt når ”nok er nok”.

I tillegg til å distribuere dokumentet Mitt Livstestament til foreningens medlemmer, arbeider vi for at norsk straffelov blir endret slik at leger kan utstede livsavsluttende medisiner til håpløst døende med store lidelser og antatt kort gjenværende levetid.

Foreningen er aktiv i debatten om selvbestemt livsavslutning, gjennnom å sette fokus på saken i media, arrangere møter, delta i debatter og drive med ulike typer opplysningsarbeid.

Foreningen teller noe under 2.500 medlemmer, og har over 11.000 følgere på Facebook. Foreningsarbeidet gjøres av frivillige samt en organisasjonsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Kontoret er betjent mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00. Økonomien tillater kun publisering av en årlig nyhetsbulletin, men alle medlemmer inviteres til våre møter og konferanser.

Det er viktig at vår forening blir styrket ved nyinnmeldinger. Meld deg inn – og bestill en brosjyre til din venn, kollega eller nabo for å hjelpe oss med rekrutteringen!

Bakgrunn

Håpløst syke og døende pasienter har den svakeste av alle svake stemmer i den offentlige debatt, selv om enkeltskjebner med ujevne mellomrom blir kjent gjennom oppslag i media. Foreningen Retten til en verdig død ønsker å representere de mange tusen som føler angst og uro ved at de taper sin rett til å fatte avgjørende valg i livets siste fase.

I løpet av få år har forkjempere for retten til en verdig død klart å påvirke lovgivningen i flere land. Samtidig som Livstestamentet har fått gyldig status, er retten til selvbestemmelse noen steder utvidet til også å gjelde muligheten til å avslutte en uutholdelig dødsprosess. Stadig flere innser at den positive utviklingen av medisinsk teknologi kan føre til formålsløs og krenkende forlengelse av uhelbredelige tilstander.

Vår forening drives på frivillig basis av engasjerte medmennesker som ønsker å påvirke våre politikere og helsearbeidere til å slutte seg til det humane standpunkt som i Norge, så vel som i hele Europa deles av flertallet av befolkningen. Hele 70 – 80% støtter selvbestemt livsavslutning for døende med uutholdelige lidelser ifølge flere spørreundersøkelser som er gjennomført de siste årene.

Visjon

Vår visjon er at legevitenskap og sykepleie i positivt samspill med etikere og lovgivere kan skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse dersom dette er vårt høyeste ønske.

I vår tid er de færreste redde for selve døden, det ikke å eksistere, selv om de aller fleste klamrer seg til livet og finner glede i dagen og drømmer om enda bedre morgendager. Men det mange frykter er en livsavslutning i uutholdelig lidelse, under forhold vi kan oppleve som vedvarende nedverdigelse. Takket være et stadig bedre helsestell vil bare de færreste oppleve den siste tid på en slik måte.

Men vi kan ikke vite! Vi har alle sett eksempler som skremmer.

Del siden på: