Om oss

Hvem er vi
Retten til en verdig død er en forening som jobber for legalisering av aktiv dødshjelp i Norge. 

Hva er aktiv dødshjelp
Aktiv dødshjelp er et samlebegrep for selvbestemt avslutning av eget liv, som innebærer at en person kan be om hjelp til å dø innenfor lovbestemte rammer. I land som tillater aktiv dødshjelp, består hjelpen enten i at man selv administrer reseptbelagte medisiner eller dør av en injeksjon som settes av lege hvis forespørselen innvilges. 

Status i Norge
I dag er alle former for aktiv dødshjelp straffbart her i landet, til tross for at et stort flertall av befolkningen er for legalisering ifølge spørreundersøkelsene som er foretatt de siste årene.

I Norge som i andre land forutsetter legalisering at det utarbeides et regulatorisk rammeverk som har aksept i samfunnet, noe som vil påvirke hvilke krav som stilles og hvilken form for selvbestemt livsavslutning som er mest aktuell hos oss. 

I tråd med dette arbeider foreningen for en lovendring som gir mennesker med store lidelser og/eller antatt kort gjenværende levetid mulighet til å gå døden i møte med visshet om at de kan få hjelp til å avslutte livet dersom det er deres eget ønske og de innfrir kravene som stilles.

På vei mot målet opererer foreningen innenfor gjeldende norske lover og kan verken tilby personlige råd eller veiledning som er i strid med regelverket. 

Aktiv dødshjelp i andre land
Selvbestemt livsavslutning er legalisert i ulike former i en rekke land: Nederland, Belgia, Luxemburg, Sveits, Spania, Tyskland, Østerrike, Portugal, Canada, Colombia, New Zealand, alle seks stater i Australia og i elleve stater i USA. 

Stadig flere land utreder nå lovendringer, inkludert Storbritannia og Italia.

Verdensorganisasjonen World Federation Right to Die Societies gir en fin oversikt som oppdateres jevnlig og forteller hvilke former for dødshjelp som tillates de ulike stedene.

Hittil er det kun Sveits som tillater søknader fra utenlandske statsborgere. For å søke om selvbestemt livsavslutning i Sveits må man henvende seg direkte til Pegasos, Dignitas, eller Lifecircle

Informasjon om disse klinikkene, hvem som kan søke og søknadsprosessen finnes på følgende nettsider:  PegasosDignitasLifecircle

Medlemskap er til stor hjelp for foreningens arbeid. Ved å bli medlem støtter du arbeidet for endring i norske lover som muliggjør selvbestemt livsavslutning, innenfor et utviklet regelverk og lovbestemte rammer. 

Bli medlem >

 

Del siden på: