Styret

Her finner du styret i Foreningen Retten til en Verdig Død, valgt på årsmøtet 2021. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret eller på e-post post@aktivdodshjelp.org eller telefon 991 26 980.

Portrett av styreleder i Foreningen Retten til en verdig død, Anna Kirah

Anna Kirah
Styreleder
anna@annakirah.com

Harald Broder Knudtzon
Styremedlem

Margrethe Prahl Reusch
Styremedlem

Anita Wendel
Styremedlem

Kari Kjønnaas Kjos
Styremedlem

Ragnhild Bugge
Varamedlem

Olav Weyergang-Nielsen (i permisjon)
Styremedlem

Del siden på: