Styret

Her finner du styret i Foreningen Retten til en Verdig Død, valgt på årsmøtet 2021. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret eller på e-post post@aktivdodshjelp.org eller telefon 991 26 980.

Olav Weyergang-Nielsen
Styreleder

Ole Peder Kjeldstadlin
Styremedlem
Tlf: 975 10 617
E-post: ol-p-kj@online.no

Ragnhild Bugge
Styremedlem

Harald Broder Knudtzon
Styremedlem
Tlf: 977 07 836
E-post: harald.knudtzon@ gmail.com

Anna Kirah
Styremedlem

Nicholas Wilkinson
Varamedlem
Tlf: 915 42 044
E-post: nicholas.p.b. wilkinson@gmail.com  

Del siden på:
Share on facebook
Share on twitter