Styret

Her finner du styret i Foreningen Retten til en Verdig Død, valgt på årsmøtet 2021. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret eller på e-post post@aktivdodshjelp.org eller telefon 991 26 980.

Anna Kirah
Styreleder

Ragnhild Bugge
Styremedlem

Olav Weyergang-Nielsen
Styremedlem

Harald Broder Knudtzon
Styremedlem
977 07 836
harald.knudtzon@ gmail.com

Anita Wendel
Styremedlem

Margrethe Prahl Reusch
Varamedlem

Kari Kjønnaas Kjos
Varamedlem

Del siden på: