Historikk

Foreningen Retten til en verdig død ble stiftet i 1977. Frem til 2003 het organisasjonen Landsforeningen Mitt Livstestament – retten til en verdig død, før den endret til dagens navn: Foreningen Retten til en verdig død. Sentrale personer de første årene var Chris Bruusgaard og Iacob Prebensen. Under deres ledelse arbeidet foreningen først og fremst med å spre og skape respekt for dokumentet Mitt Livstestament. Under nytt lederskap utvidet foreningen sitt engasjement til også å gjelde en høyere grad av selvbestemmelse for døende med svære lidelser. De siste årene har det vært et økende fokus på endring av norsk lovgivning og legalisering av aktiv dødshjelp.

Du kan lese hele historikken til foreningen i dette dokumentet.

Del siden på: