Støtt saken vår og bli medlem!

Som medlem får du tilsendt dokumentet «Mitt Livstestament». Foreningen har utviklet testamentet som gir uttrykk for at innehaveren ikke ønsker å utsettes for kunstig livsforlengende behandling under nærmere angitte vilkår. Dokumentet skal oppbevares som et personlig dokument, men det anbefales at pårørende, fastlege, m.fl. gjøres kjent med dokumentet.

Et medlemskap er med på støtte opp om foreningens interessepolitiske arbeid. Foreningen arbeider for å få endret norsk lovgivning på området som gjelder respekt for livstestamentet og at mennesker med store lidelser og hjelpeløshet skal kunne få mulighet for hjelp til å avslutte livet på en verdig og kontrollert måte.

Medlemskap koster 400.- pr. år (eller 100.- for deg under 36 år).

Medlemsbetingelser
Vi behandler dine data ihht vår personvernserklæring. Data vi prosesserer når du melder deg inn: navn, adresse, fødselsdato, tlf og epost (hvis du har). Vi samler inn disse dataene for å kunne kommunisere med deg som medlem. Når du melder deg ut av foreningen vil disse dataene bli slettet fra våre systemer.

Del siden på: