Lokalavdeling Øst-Norge

Styret

Styreleder

Ole Peder Kjeldstadli

Styremedlem

Olav Weyergang-Nielsen

Ragnhild Bugge

Varamedlem  

Tove Steinbo
Anna Kirah

Årsmøte i lokalavdeling Øst-Norge avholdes 25. april kl. 18.00 i Wergelandsveien 1-3 i Oslo. 

——

Dagsorden for årsmøte lyder som følger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
Del siden på: