Lokalavdeling Øst-Norge

Styret

Styreleder

Ole Peder Kjeldstadli

Styremedlem

Olav Weyergang-Nielsen

Ragnhild Bugge

Varamedlem  

Tove Steinbo

Årsmøte i lokalavdeling Øst-Norge er utsatt til august 2021.

Saker som skal behandles er årsmelding, regnskap, revisors beretning, innkomne saker og valg.

Del siden på:
Share on facebook
Share on twitter