Lokalavdeling Øst-Norge

Styret

Styreleder

Ole Peder Kjeldstadli

Styremedlem

Olav Weyergang-Nielsen

Ragnhild Bugge

Varamedlem  

Tove Steinbo

Årsmøte i lokalavdeling Øst-Norge ble gjennomført 31. august 2021.

Saker som ble behandlet var årsmelding, regnskap, revisors beretning, innkomne saker og valg.

Signert protokoll.

Del siden på:
Share on facebook
Share on twitter