Årsmøter

Årsmøte 2021

Velkommen til årsmøte 2021 tirsdag 31. august. Det finner sted på Litteraturhuset i Oslo, kl. 19.00.

Årsmøte har følgende agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
På grunn av koronapandemien er det nødvendig med påmeldig. Klikk på denne lenken for å melde deg på.
Årsmøte 2020

Signert protokoll

Årsmøte 2019

Signert protokoll

Årsmøte 2018

Signert protokoll

Årsmøte 2017

Signert protokoll

Årsmøte 2016

Referat 2016 signert

Årsmøte 2015

Årsberetning 2015

Referat årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmelding 2014

Referat 2014

Årsmøte 2013

Referat årsmøte2013

RVD Årsmelding 2013

Årsmøte 2012

Årsberetning 2012

Del siden på:
Share on facebook
Share on twitter