Aktuelle lenker

Nedenfor finner du en oversikt over andre nettsteder som omhandler relevante problemstillinger. Send oss gjerne kommentarer til denne oversikten, eller tips oss om andre som bør være med på oversikten.

World Federation of Right to Die Societies
En værdig død, Danmark
ERGO, USA
Rätten till en värdig död. Sverige
Dignity in Dying, England 
Right to Die Europe 
DGHS-Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben 
Finland
Friends at the End
Dignitas
Christians for Euthanasia
Japans foreningen Retten til en verdig død 
Life Circle Association
Pegasos Association

 

Aktuell litteratur

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk (2020). Dette er en bok av tre redaktører og ti forfattere som tar for seg dødshjelpdebatten i de nordiske landene og belyser de viktigste motargumentene fra ulike vinkler. Forfatterne har bakgrunn fra Norge, Sverige, Danmark og Finland, og de presenterer lovverk, praksis og debatt fra hvert enkelt land. Et mål med boka er å bring det offentlige ordskiftet om aktiv dødshjelp videre ved å legge frem forslag til felles terminologi og identifiserer ulike spor i debatten.

Boken er tydelig i sin kritiske innstilling til legalisering av aktiv dødshjelp, men samtidig vurderer de argumenter for på en kritisk måte. Forfatterne har bakgrunn fra medisin, filosofi, medisinsk etikk, teologi og språkvitenskap.

Boken er åpen og kan lastes ned fra internett.

 

Hva er døden? (2020). En bok av Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg

Dette er en bok som har til hensikt å få deg til å tenke nye tanker om både livet og livets slutt. Forfatterne hevder at døden har gjennomgått en sekularisering som åpner opp nye problemstillinger. De fleste religioner legger til grunn at livet fortsetter etter døden. Men for sekulære mennesker, som det blir stadig flere av, er spørsmålene like utfordrende og svarene uteblir. De spør blant annet «hvordan skal døden håndteres uten en gud og etterlivet?», «er vi dømt til å leve med dødsangst?» og «kan døden være noe positivt?». Den innbyr til filosofisk refleksjon, og benytter historie, sosiologi og medisin til å gi ulike perspektiver på døden.

Espen Gamlun er professor i filosofi og Carl Tollef Solberg er postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Carl Tollef Solberg kommer for øvrig på Verdighetskonferansen og presenterer sine synspunkter.

Boka er tilgjengelige fra Universitetsforlaget og veiledende pris er 249.-

 

Aktiv dødshjelp. Etikk ved livets slutt (2019). En bok av Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri.

I bokens forord spør forfatterne om vi bør tillate aktiv dødshjelp. Boken er følgelig et forsøk på å presentere, systematisere og vurdere argumentene for og imot å tillate aktiv dødshjelp, samt hvordan vi som samfunn bør forholde oss til at noen ber om aktiv dødshjelp.

Allerede i innledningen forteller forfatterne, som begge er etikere, at de lander på den konklusjonen at aktiv dødshjelp bør være tillatt i noen tilfeller. De velger å være åpne om dette fra starten for å unngå å gi et feilaktig inntrykk av nøytralitet. Uavhengig av dette er det forfatternes ønske at boken skal gi et best mulig grunnlag for å kunne gjøre opp en velinformert mening på egen hånd.

Boka er delt i to deler, der del 1 tar for seg argumentene for aktiv dødshjelp, og del 2 tar for seg argumentene mot aktiv dødshjelp. I konklusjonen tar de for seg hvordan de mener aktiv dødshjelp kan gjennomføres under visse omstendigheter, på en måte som er forsvarlig.

Boka kan kjøpes på Ark og veiledende pris er 299.-

 

Aktiv dødshjelp. Pro et contra (2018). En bok av Norunn Kosberg

Dersom du ønsker å bli presentert for argumentene for og imot, uten at forfatteren trekker konklusjoner, kan vi anbefale denne boken. Norunn Kosberg er filosof og har skrevet flere bøker om etikk.

I denne boken spør Norunn om helsevesenet skal bistå med å avslutte livet til pasienter som liger og ønsker å dø. Hun gir en innføring i begrepene eutanasi og assistert selvmord, og tar videre en gjennomgang av de viktigste argumentene for og i mot i debatten om legalisering av aktiv dødshjelp.

Boka kan kjøpes fra Humanist forlag og veiledende pris er 249.-

Del siden på: