Vi mottar ingen offentlig støtte. Ved å bli medlem støtter du arbeidet for lovendring og rett til selvbestemt livsavslutning også i Norge.

Medlem kr 400,- per år. Medlem under 36 år kr. 100,- per år.

Vårt arbeid finansieres gjennom kontingenter og gaver.

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren vår.

Følg oss på Facebook for aktuelle nyheter og aktiviteter.

Siste nytt

Bli medlem!

Ved innmelding i «Foreningen Retten til en verdig død » får du tilsendt ditt personlige testament som bekrefter at det ikke skal settes inn ekstraordinære midler for å holde deg i live hvis du som følge av en uhelbredelig sykdom eller ulykke ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet.