Livstestament

Ditt personlige testament

Ved innmelding i «Foreningen Retten til en verdig død » får du tilsendt ditt personlige testament som bekrefter at det ikke skal settes inn ekstraordinære midler for å holde deg i live hvis du som følge av en uhelbredelig sykdom eller ulykke ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet.

Dokumentet er utformet i samarbeid med og akseptert som en gyldig viljeserklæring av Den norske Legeforening. Det må attesteres av to vitner.(NB! Legeforeningen deler ikke vårt syn på aktiv dødshjelp.)

I tillegg til dokumentet sender vi også årlig ut et lommekort som den enkelte bør bære på seg. Dette lommekortet er «beviset» på at du som bærer av kortet har tegnet et slikt testament.

Vær oppmerksom på at et livstestament krever medlemskap og vårt årlig utsendte bekreftelseskort (lommekortet). Derfor bør du også klikke på innmeldingsskjemaet, fylle det ut – så forsvarer du din rett til en verdig død.

Vi gjør oppmerksom på at Livstestamentet oppbevares av den enkelte. Ferdig utfylt testamentet skal ikke sendes til foreningen.

Del siden på: