Livstestament

Tidligere ved innmelding i «Foreningen Retten til en verdig død » har du fått tilsendt ditt personlige livstestament som bekrefter at det ikke skal settes inn ekstraordinære midler for å holde deg i live hvis du som følge av en uhelbredelig sykdom eller ulykke ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet.

Dessverre er det usikkert hvilken effekt dette dokumentet har juridisk og vi ønsker derfor å avvente med å sende dette ut til situasjonen er mer avklart. 

Andre tiltak du kan gjøre:

  • Gi beskjed til dine nærmeste pårørende om at du ikke ønsker livsforlengende ved bestemte kriterier.
  • Gi beskjed til din fastlege om dine ønsker til bruk i kjernejournal.
  • Legg ved en viljeserklæring i din fremtidfullmakt.

Foreningen Retten til en verdig død følger med på situasjonen og arbeider hardt for din rett til en verdig død. Har du spørsmål? Send en epost til post@aktivdodshjelp.org

Vi har tatt kontakt med Stortinget om hvor Livstestamente står nå i forhold til kjernejournalen, og helseministerens svar til stortinget kan leses her her.

Livstestament vil sendes til alle medlemmer som er innmeldt innen 11.06.2024

Del siden på: