Christian Sandsdalen- prisen 2013

Prisen for 2013 ble tildelt forfatter og komponist Ketil Bjørnstad.

Foreningen la særlig vekt på Bjørnstads store kronikk i Aftenposten i januar 2012, om hans og brorens opplevelser og følelser i tilknytning til farens bortgang. Kronikken ble et viktig innlegg i debatten om omsorg og hjelp ved livets slutt, og la et vesentlig grunnlag for den videre debatten utover i 2012.

Her skrev han bl.a. «Men for oss, som opplevde denne seigpiningen på nært hold, er det vanskelig å skjønne at dette skjer helt uten diskusjon, som en stilltiende overenskomst mellom helsepersonalet og de pårørende. Hva hvis den ansvarlige sykepleieren hadde sagt til far: «Du har valget mellom å komme til sykehus og få næring, eller å sulte og tørste ihjel her på sykehjemmet.» Hva ville han sagt? Selvsagt ville han tenkt at de ukene han muligens kunne fått ekstra, ikke ville vært verdt strevet, så lenge han ikke kunne snakke og trengte hjelp til alt. Men samtidig: Å skulle samtykke i ikke lenger å få et glass vann, ikke lenger å få en liten brødbit med leverpostei, uten skorpe?»

Vi vil gjerne også ta med at Ketil Bjørnstad i en meget engasjert og personlig takketale ga uttrykk for stor respekt og ydmykhet for foreningens arbeid og standpunkter. Han sa at han var svært gledelig overrasket over tildelingen, og meldte seg spontant inn som medlem.

Prisen ble utdelt på Rådsmøtet 19. november 2013.

Del saken på: