Christian Sandsdalenprisen 2020

Prisen som ble delt ut på Verdighetskonferansen 2020, ble tildelt Aksel Braanen Sterri og Ole Martin Moen.

Ole Martin Moen arbeider som fagfilosof og er professor ved Oslomet – storbyuniversitetet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus.

Moen har også deltatt i samfunnsdebatten om ulike temaer slik som prostitusjon, aktiv dødshjelp, dyrevelferd, skole, monogami og transhumanisme.

Vi husker ham også godt fra Debatten nå nylig hvor han sammen med fjorårets Christian Sandsdalenprisvinner Andreas Wahl Blomkvist argumenterte for legalisering av dødshjelp.

Aksel Braanen Sterri er en norsk statsviter, skribent og kommentator, og var tidligere en av redaktørene i Store norske leksikon.

Fra 2015 arbeidet han som lederskribent og kommentator i Dagbladet, inntil han i 2017 ble stipendiat ved Universitetet i Oslo.  Aksel Braanen Sterri forsvarte 18. sep. 2020 sin doktorgrad «Delicate Deals: Moral Choice on the Margins».

Her drøfter han et annet kontroversielt tema: Når folk befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, kan det å selge sex, en nyre eller å gå gravid for andre virke som den eneste eller beste løsningen. Bør staten forhindre folk i å ta del i slike handler?

I boken Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt (Cappelen Damm Akademisk, 2019) er de imidlertid på lag med et klart flertall i det norske folk, slik det kommer frem av en rekke meningsmålinger over lang tid.

Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, og i boken presenteres de sterkeste argumentene på begge sider.

Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres. Argumentene for å tillate aktiv dødshjelp er ganske enkle, og forfatterne bare bruker 14 sider av den korte boken til å presentere dem. Delen som presenterer og drøfter motargumentene, dekker 80 sider. Selv om de to har et klart standpunkt, behandler de motargumentene med respekt. Den ledende dødshjelpmotstanderen Morten Magelssen har vært konsulent for boka.

Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad skrev om boken: «… en kompakt, men grundig og balansert argumentasjon for liberalisering.»

Vi gratulerer prisvinnerne.

Del saken på: