Årsmøte og medlemsmøte 26. april

Tirsdag 26. april kl. 18.00 blir det årsmøte og medlemsmøte. Møtet avholdes i Oslo, ytterligere informasjon følger litt nærmere.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. mars.

I henhold til vedtektene skal årsmøte behandle forretningsorden, årsberetning og regnskap for foregående år, kontingentendringer, budsjett for inneværende år, valg av styre og revisor, og andre saker nevnt i innkallingen.

Alle medlemmer vil få innkalling til årsmøte senest tre uker før.

Som tidligere år vil vi også i år legge opp til et foredrag i etterkant av årsmøte. Ytterligere informasjon om dette kommer siden.

 

Del saken på: