Verdighetskonferansen 16. oktober 2021

Verdighetskonferansen 2021 fant sted 16. oktober på Litteraturhuset i Oslo.

Program:

13.00 Åpning v/ styreleder Olav Weyergang-Nielsen

13:30 «Kan en konservativ sjel være for aktiv dødshjelp?» v/ Anna Molberg, stortingskandidat for Høyre Hedmark

14:00 «Veien til utredning», v/ tidligere leder av Human-Etisk Forbund Tom Hedalen

14:30 Utdeling av Christian Sandsdalenprisen

15:00 Pause

15:20 «Hvorfor skal politikerne tvinge meg til å måtte lide mot min vilje? Hvorfor skal jeg fratas selvbestemmelsen når lidelsen blir for stor?» v/ Parkinson-pasient Nina Helene Hillestad

15.45 «Regulering av aktiv dødshjelp i lys av internasjonale utviklinger – er tiden moden for en lovreform i Norge?» v/ professor Søren Koch, fra juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

16.30 «Hva skjer rundt oss og hvordan håndheves og praktisere dødshjelp i Sveits, Nederland og andre europeiske land? Hvordan behandle døende pasienter med verdighet og respekt?» v/ Flemming Schollart, stifter av den danske foreningen «En Værdig død», og ekspert på hvordan dødshjelp praktiseres i flere europeiske land

17.15 Avslutning og oppsummering

Del saken på: