Dødshjelp i verden

Per februar 2022 er det en rekke land og stater som tillater ulike former for aktiv dødshjelp. Disse er i Oceania, New Zealand og 4 av statene i Australia, i Amerika, Colombia*, Canada* og 11 stater i USA og Belgia*, Luxemburg*, Nederland*, Sveits, Spania*, Østerrike og Tyskland i Europa. Alle landene tillater assistert dødshjelp, men bare de merket med * tillater eutanasi. De aller fleste landene setter krav om at må være innbygger for å kunne be om hjelp, men f.eks. Sveits sier også ja til å ta imot utlendinger.

På verdensorganisasjonen World Federation Right to Die Societies finnes en fin oversikt over hva som er status rundt i verden.

Del saken på: