Opptak fra Verdighetskonferansen 3. desember 2022

Verdighetskonferansen 2022 ble avholdt 3. desember kl. 13-16 på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

Tema for konferansen var:

Verden endrer seg, hva med Norge? – hva preger den norske debatten og hvorfor kommer vi ikke videre?

Programmet så slik ut:

13.00-13.15 Åpning og velkommen v/ Anna Kirah, styreleder

13.15-13.45 En personlig historie om terminal sykdom og ønsket om kontroll v/Cecilie Flatval, brystkreftpasient

13.45-14.15 Verdig livsslutt – en menneskerett. De svenske legeforeningenes holdninger til aktiv dødshjelp v/ Rolf Ahlsén, lege og styremedlem i den svenske søsterforeningen

14.15-14.35 Status i den norske Legeforeningen v/ Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk, Den norske legeforeningen

14.35-14.50 Pause

14.50-15.20 Ja eller nei til aktiv dødshjelp. En leges reise v/ Wasim Zahid, lege og forfatter

15.20-15.40 Utdeling av Christian Sandsdalenprisen v/ Ole Peder Kjeldstadli, tidligere styreleder i Foreningen Retten til en verdig død

15.40-16.00 Samtale om norske legers påvirkningsmuligheter til politisk endring med Rolf Ahlsén, Svein Aarseth og Gro Nylander

Konferansen ble streamet og her finner du lenken til opptaket.

Del saken på: