Verdighetskonferansen 3. desember 2022

Velkommen til Verdighetskonferansen, 3. desember kl. 13-16 på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

Tema for årets konferanse er:

Verden endrer seg, hva med Norge? – hva preger den norske debatten og hvorfor kommer vi ikke videre?

Programmet ser slik ut:

13.00-13.15 Åpning og velkommen v/ Anna Kirah, styreleder

13.15-13.45 En personlig historie om terminal sykdom og ønsket om kontroll v/Cecilie Flatval, terminal brystkreftpasient

13.45-14.15 Verdig livsslutt – en menneskerett. De svenske legeforeningenes holdninger til aktiv dødshjelp v/ Rolf Ahlsén, lege og styremedlem i den svenske søsterforeningen

14.15-14.35 Status i den norske Legeforeningen v/ Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk, Den norske legeforeningen

14.35-14.50 Pause

14.50-15.20 Ja eller nei til aktiv dødshjelp. En leges reise v/ Wasim Zahid, lege og forfatter

15.20-15.40 Utdeling av Christian Sandsdalenprisen v/ Ole Peder Kjeldstadli, tidligere styreleder i Foreningen Retten til en verdig død

15.40-16.00 Samtale om norske legers påvirkningsmuligheter til politisk endring med Rolf Ahlsén, Svein Aarseth og Gro Nylander

Konferansen blir streamet og du vil finne lenken til Youtube her når det er klart.

Del saken på: