Verdighetskonferansen 1. april 2017

Dersom du ikke var tilstede, kan du se opptakene her.

Del 1 – https://www.youtube.com/watch?v=NSHySheXm-w

Del 2 – https://www.youtube.com/watch?v=Wmx3zvoQ8gQ

 

Del saken på: