Felles nordisk opprop om legalisering av aktiv dødshjelp

27. januar 2021 ble det fremmet et felles nordisk opprop om legalisering av aktiv dødshjelp.

Følgende tekst ble sendt til Statsministerens kontor, til medlemmene av Helse- og omsorgskomiteen og som pressemelding:

«I arbeidet for å sikre dødssyke mennesker med uutholdelige lidelser muligheten til på selvstendig grunnlag å velge tidspunkt og måten å avslutte livet, har de nordiske foreningene for retten til en verdig død i dag sendt et samlet opprop til landenes regjeringer og politikere om å ta grep for å legaliser aktiv dødshjelp.

Selv om lovgivningen på dette området er litt ulik er argumentasjonen lik, og befolkningens holdning til spørsmålet stort sett den samme i alle de 5 landene, ca. 70% støtter en slik legalisering. Så derfor dette felles opprop til landenes regjeringer om å starte arbeidet for legalisering av dødshjelp nå.»

Oppropet er signert av foreningene i Finland, Sverige, Island, Danmark i tillegg til Norge.

Del saken på: