Elektronisk kjernejournal

Alle nordmenn får nå sin egen elektroniske kjernejournal som helsepersonell kan finne frem i på en lett måte uansett hvor i landet du måtte befinne deg. Du kan få tilgang til den kjernejournal ved å gå inn på https://minhelse.helsenorge.no/. Noe av innholdet kan du skrive selv, men det meste må helsepersonell ta seg av.

I mappen «kritisk informasjon» er det satt av plass til å informere om at man ikke ønsker livsforlengende behandling. Det er kun helsepersonell som kan skrive noe her, så du må be fastlegen eller annen behandlende lege om hjelp. Det ligger en standard tekst her som legen kan aktivere og som lyder som følger:

«Jeg ønsker ikke livsforlengende behandling, dersom jeg er døende, dvs er i en pågående dødsprosess og vil dø i løpet av kort tid, og jeg er ute av stand til selv å formidle et behandlingsønske. Situasjonen omfatter både akutte tilstander/ hendelser og planlagte/ uforutsigbare tilstander/ hendelser.»

Punktet har dessverre p.t. en tidsbegrensning på 1 år. Etter utløpt tid blir informasjonen fortsatt stående, men blir merket som utgått informasjon. (Legen kan enkelt fjerne denne kommentaren, men det må gjøres hvert år). Vi anbefaler derfor at man også ber legen bruker tilhørende kommentarfelt (som har en begrensning på 500 tegn) til følgende tekst:

«Hvis pasienten ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet, ønskes kun tilstrekkelig smertestillende behandling selv om dette skulle forkorte livet. Pasienten har signerer Livstestamentet fra Foreningen Retten til en verdig død og bekrefter i årlig lommekort at det fortsatt representerer hans/hennes vilje, et vedvarende ønske utover eventuelt utløpt gyldighetsdato.»

Det finnes også et sted kjernejournalen hvor du selv kan sette inn egeninformasjon om sykdom, men plassen er svært begrenset. Under punktet «Sykdom og kritisk informasjon»-> «sykdomshistorikk» -> «registrer ny sykdom eller helsetilstand» -> «annen/sjelden lidelse» er det plass til å skrive: «Jeg har signert livstestament og ønsker ikke unødig livsforlengende behandling. Dette er et varig ønske.»

Del saken på: