Årsmøte 2019

Foreningen Retten til en verdig død, lokalavdeling Øst-Norge*, inviterer til årsmøte 2. april kl. 18.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Foreningen Retten til en verdig død inviterer til årsmøte 2. april kl. 18.30 på Litteraturhuset i Oslo.

Dagsorden er likelydende for begge årsmøter med følgende agenda:

 1. Godkjenning av innkallelse
 2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Busjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
  • Leder
  • Styremedlemmer og vararepresentanter
  • Revisor
  • Valgkomité

Årsberetning og øvrige sakspapirer er tilgengelig fra denne siden fra 12. mars.

Etter årsmøte blir det åpent medlemsmøte med foredrag ved dr. philos Knut Ruter «Å skifte mening. Erfaringer og grunner for å tillate eutanasi».

Det blir anledning til diskusjon og spørsmål.

*Vi gjør oppmerksom på en liten feil i innkallingen som har gått ut postalt og pr e-post: der stod det at det innkalles til årsmøte i lokalavdeling Oslo. Det skulle stått lokalavdeling Øst-Norge. Vi beklager feilen.

Del saken på: