Verdighetskonferansen 14. april 2018

Lørdag 14. april gikk Verdighetskonferansen av stabelen på Litteraturhuset i Oslo. Det var godt oppmøte tross strålende vårvær.

Nyvalgt styreleder Olav Weyergang-Nielsen åpnet konferansen og introduserte de to første talerne, Ingrid Vatnar Olsen og Andrea Storhaug. De to studentene er medlemmer av Menneskeverd og prøvde sitt ytterste å forsvare hvorfor aktiv dødshjelp ikke kan fungere, til stor motstand i salen.

Studentene ble etterfulgt av lege i spesialisering Andreas Wahl Blomkvist som snakket om legeeden og hvorvidt den kommer i veien for dødshjelp. Konklusjonen ble egentlig at det ikke er noen grunn til at legeeden burde komme i veien for det, men det er stor mostand innenfor legeyrket.

Professor Ingemar Engstrøm presenterte så funnene fra en svensk rapport som har tatt for seg forskning som er gjort på aktiv dødshjelp. Rapporten er den første omfattende sammenstillingen av forskningen på området som noe offentlig organ i noen land har gjort. Den gjør rede for de ulike modellene, debatten internasjonalt og forskningen som er gjort på området.

Dagen ble avsluttet med en politisk debatt blant representanter fra ungdomspartiene. Alle partiene bortsett fra AUF og Rød ungdom var representert. Det ble en god og nyttig debatt, ledet av den svært så kompetente Jan Arild Snoen.

Verdighetskonferansen ble gjennomført med bidrag fra Human-Etisk Forbund, Oslo Fylkeslag.

Gikk du glipp av konferansen, eller er det noe du kunne tenke deg å se igjen?

Videoene finner du her i to deler:

Verdighetskonferansen Del 1

Del saken på: