Spørreundersøkelse om aktiv dødshjelp

Vi gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om synspunkter rundt legalisering av aktiv dødshjelp. Undersøkelsen er sendt ut til de av våre medlemmer som har registrert sin epost adresse (1369 medlemmer).

Med bakgrunn i mange meningsmålinger er det hevet over enhver tvil at et stort flertall av befolkningen ønsker en legalisering av aktiv dødshjelp i kontrollerte former. Aktiv dødshjelp er legalisert i en rekke land og stater, men utformingen er ulik, og rammer og modeller som benyttes er forskjellige. Flere av modellene ligner på hverandre, men det er også store forskjeller, og hvert land har en modell tilpasset sine forhold ut fra hva lovgiverne har funnet riktig.

Det samme vil måtte være tilfelle for Norge dersom dødshjelp skulle bli legalisert her. Vi kan ikke uten videre hente en lov-modell fra et annet land og implementere den her, vi må utvikle vår egen modell tilpasset det norske samfunnet. 

Vi vet at det er mange forskjellige meninger ute i befolkningen. Som nevnt er et overveldende flertall (ca. 75%) av befolkningen positive til legalisering, men synspunkter på hvilke betingelser som skal legges til grunn vil variere sterkt. For å gi styret i Foreningen en pekepinn på hvor medlemmenes preferanser ligger, ønsker vi at du svarer på noen spørsmål vedrørende rammer for dødshjelp i Norge. Svarene fra undersøkelsen vil gi styret et verdifullt grunnlag for videre debatt og argumentasjon overfor ulike faggrupper og politikere.

Vi tar utgangspunkt i en sentral forutsetning om at aktiv dødshjelp skal være en mulighet kun for alvorlig syke mennesker med uutholdelige smerter, og som ikke har utsikt til bedring. Det forutsettes videre at pasienten fremsetter sitt ønske ut fra sin egen frie vilje, og at pasienten eventuelt kan trekke tilbake sitt ønske helt til siste øyeblikk. 

Resultatene fra undersøkelsen finner du her.

Del saken på: