Verdighetskonferanse 14. april 2018

Foreningen inviterer til Verdighetskonferanse på Litteraturhuset 14. april. Konferansen starter kl. 13.00 og varer til ca. 17.00.

Vi har invitert en rekke spennende forelesere, blant annet professor og overlege Ingemar Engström fra Institutionen för medicinska vetenskaper ved Örebro universitet som presenterer rapporten fra Svenske Smer (Statens medisinsk-etisk råd) ”Dödshjälp. En kunnskapssammanställning» fra november 2017, som konkluderer med at mange av argumentene mot aktiv dødshjelp ikke holder vann.

Andreas Wahl Blomquist, som er lege i spesialisering ved Sykehuset i Østfold, presenterer sine meninger om dødshjelp fra legeperspektivet. Han har tidligere skrevet at det et er nettopp på grunn av medfølelse og medmenneskelighet at vi verdsetter selvbestemmelse – også ved livets slutt.

En av de to studentene bak kronikken «Et kollektivt selvmord» kommer og presenterer sine tanker om hvorfor de mener at idéen om aktiv dødshjelp er lite gjennomtenkt.

Det blir utdeling av Christian Sandsdalenprisen som deles ut hvert år til en som har gitt et bidrag i arbeidet for lovbestemt rett til en selvbestemt verdig død i Norge. Se denne lenken for mer informasjon om prisen.

Konferansen avsluttes med debatt blant ungdomspartiene AUF, Unge Høyre, Unge Venstre, KrFU, FPU, Senterungdommen, Grønn ungdom, SU og Rød Ungdom! Debatten ledes av journalist og skribent Jan Arild Snoen.

Det ligger an til å bli en dag med livlig diskusjon om et særdeles viktig tema.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Del saken på: