Årsmøtet 2024

Årsmøtet i foreningen Retten til en verdig død ble avholdt 9. april. Det var godt oppmøte fra våre medlemmer og flere viktige saker ble behandlet.

Det ble valgt et nytt styre på årsmøte. Gratulere til det nyvalgte styret. Det nye styret er som følger:

Leder: Anna Kirah
Styremedlem: Harald Broder Knudtzon
Styremedlem: Kari Kjønaas Kjos
Styremedlem: Thoralf Lian
Styremedlem: Margrethe Prahl Reusch
Vara: Jan Arild Snoen
Vara: Richard Fosse

Les mer om hva som ble behandlet i protokollen. Protokollen kan lastes ned her.

Del saken på: