Velkommen til årsmøter 2024

Velkommen til årsmøter 2024 i Oslo 9. april fra kl. 18.00

Det er med glede vi inviterer alle medlemmer til årsmøte i Foreningen Retten til en verdig død og for lokalforeningen Øst-Norge. Møtet blir fysisk, men det vil bli muligheter for å følge med på Teams. Vi er også veldig glad for at advokat Emanuel Feinberg kommer å holder gjesteforedrag

Innkalling til Årsmøte i Foreningen Retten til en verdig død og i lokalavdelingen Øst-Norge

Årsmøte i Foreningen Retten til en verdig død – lokalforening Øst-Norge
Tirsdag 9. april 2024 kl. 18.00 i Wergelandsveien 1-3, Oslo. Følg skiltingen, det vil være godt merket.

Dagsorden for årsmøte lyder som følger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Revisors beretning
 6. Budsjett
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Vedlegg:

Saksliste

Årsberetning 2023

Årsregnskap 2023

Revisors beretning 2023

Årsmøte i Foreningen Retten til en verdig død
Tirsdag 9. april 2024 kl. 18.15 i Wergelandsveien 1-3, Oslo. Følg skiltingen, det vil være godt merket. Vi starter møtet med gjesteforedrag fra Emanuel Feinberg. Han skal holde et faglig innlegg om det juridiske rundt aktiv dødshjelp i Norge og mulighetene for et saksmål mot staten. Selve årsmøtet starter rundt 19.00.

Dagsorden for årsmøte lyder som følger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Revisors beretning
 6. Budsjett
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Vedlegg:

Saksliste

Sak 6.3 Nye retningslinjer for beredskap – Vedlegg

Årsberetning 2023

Årsregnskap 2023

Revisors beretning 2023

Budsjett 2024

Praktisk informasjon

Møtet er gratis å delta på og krever ingen påmelding. Vi ønsker at så mange som mulig deltar fysisk men hvis du ikke har anledning til å komme kan du delta via Teams. Vi legger til rette for å følge med lyd og bilde men det vil ikke være mulig å prate med årsmøtet via den digitale løsningen. Informasjon og møtelenke vil bli lagt ut her 9. april. Lenken finner du her. Møtelenken vil åpne fra ca. 17.45.

Del saken på: