Årsmøte 2018

Foreningen innkaller til årsmøte 14. april kl. 11.30 på Litteraturshuset i Oslo.

Her finner du aktuelle dokumenter til årsmøte:

Innkalling

Årsberetning

Årsregnskap

Forslag til vedtekstendring

Forslag til kontingentendring

Revisjonsberetning

 

Del saken på: